Εθελοντές μεταφραστές/τριες για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε Αθήνα στο Ethelon

Ημερομηνία καταχώρησης: 5/10/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΘEΣΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ


Το 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αναζητά εθελοντές μεταφραστές

Περιοχή
Οπουδήποτε

Περιγραφή θέσης
Μετάφραση της ιστοσελίδας του οργανισμού από τα ελληνικά στα αγγλικά

Ωράριο / Δέσμευση χρόνου
Δεν απαιτείται τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου ούτε φυσική παρουσία στα γραφεία του φορέα, αλλά ικανότητα δέσμευσης ως προς τις προθεσμίες. 

Τι κερδίζει / Τι μαθαίνει ο εθελοντής;
Θα αποκτήσει ενεργό ρόλο στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και θα συμβάλλει στο έργο του, καθώς η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας στην ιστοσελίδα, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της από τους εξυπηρετούμενους. Επίσης,σε προσωπικό επίπεδο, ο εθελοντής θα αναπτύξει σημαντικά τις δεξιότητές του στον τομέα της μετάφρασης.

Επιπλέον πληροφορίες:
Παρέχεται βοήθεια στους εθελοντές καθ όλη τη διάρκεια της εθελοντικής προσφοράς
Παρέχεται Βεβαίωση Συμμετοχής

Όνομα Υπευθύνου
Παππά- Κροσσέ Νεφέλη

Email: n.pappa@gcr.gr


ΑΠΑΙΤHΣΕΙΣ ΘEΣΗΣ


Γνώσεις εθελοντή
Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χρήσης world. Αίσθηση συνέπειας και υπευθυνότητας.